przyjmuje:
 • środa
 • piątek
kontakt:

tel.: 691361577

 • Dr nauk o kulturze fizycznej
 • Fizjoterapeuta
 • Terapeuta i diagnostyk oraz wykładowca Integracji Sensorycznej SI,
 • Członek PTIS Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej
 • Hipoterapeuta
 • Specjalista Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej MFDR
 • Diagnostyk i terapeuta odruchów wg Sally Goddard
 • Patron Rady Fundacji 21, dla dzieci z Zespołem Downa
 • Wieloletni wykładowca akademicki i autorka licznych prac naukowych oraz uczestnik konferencji naukowych.
 • W latach 2016-2019 opiekun Studenckiego Koła Naukowego SKN15 Zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.
 • Członek Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich

 

Pracuje z:

noworodkami, wcześniakami, niemowlętami i dziećmi w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym jaki i wczesnoszkolnym, które mają zaburzenia rozwoju :

 • opóźniony rozwój neurokinezjologiczny,
 • asymetria,
 • wiotkość,
 • wzmożone napięcie mięśniowe,
 • zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej ZOKN , mózgowe porażenie
 • dziecięce mpdz,
 • przetrwałe odruchy pierwotne np. Moro, ATOS, STOS, Galant, TOB,
 • opóźniony rozwój psychoruchowy (w zakresie funkcji raczkowania, siadania,
 • chodzenia, sprawności manualnych, percepcji, mówienia i rozumienia mowy,
  jak i dojrzałości społecznej)
 • Zespół Downa,
 • Zespół Aspergera,
 • autyzm,
 • ADHD
 • szerokie spektrum zaburzeń integracji sensorycznej SI
 • (zaburzenia równowagi, koncentracji uwagi, nadwrażliwość i podwrażliwość dotykowa, wzrokowa słuchowa i przedsionkowa),
 • choroby rzadkie.
Kursy i szkolenia:
 • Kurs Vojty -Praktyczne szkolenie z zakresu wczesnej neurokinezjologicznej diagnostyki i terapii dzieci z uszkodzeniami układu nerwowego 1997
 • Kurs Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej (MFDR )1., 2. i 3. Rok życia 1998
 • Kurs z Psychomotoryki 1999
 • Kurs hipoterapii 2005
 • Kurs Integracji Sensorycznej (SI) I stopień i II stopień 2013
 • Szkolenie. Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce- program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Godard 2014

Wybrane pubikacje:

 1. Trafność wybranych metod diagnostycznych w diagnostyce zaburzeń integracji
  sensorycznej u dzieci w wieku 5-7 lat(Relevance of some diagnostic methods in
  the diagnosis of sensory integration disorders in children aged 5-7 years).
  [AUT.] ANNA MARIA CHOIŃSKA, MARTA ROSIAK, EWA GIEYSZTOR, LUDWIKA
  SADOWSKA. W: Znaczenie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju
  człowieka : monografia Wrocław 2016, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
  Oddział Wojewódzki we Wrocławiu, s.61-84, ryc. tab. bibliogr. 25 poz. streszcz.
  summ, 978-83-928977-6-7.
 2. Ocena neuromotoryczna dzieci w wieku 4-7 lat z powiatu
  kamiennogórskiego na podstawie testów Sally Goddard (Neuromotorical
  assessment of children aged 4-7 from the Kamienna Góra district based
  on Sally Goddard tests). [AUT.] MALWINA MADEJEWSKA, ANNA MARIA
  CHOIŃSKA, EWA Z. GIEYSZTOR, AGATA TRAFALSKA. Pielęg.Zdr.Publ. 2016
  Vol.6 nr 3 s.179-186, ryc. bibliogr. 13 poz. streszcz. summ. DOI: 10.17219/pzp
  /64033
 3. Wpływ kontaktu z koniem na emocje studentów fizjoterapii(The influence
  of the relationship with horse on positive and negative emotions of
  physiotherapy students). [AUT.] ANNA MARIA CHOIŃSKA, ALINA ŻUREK,
  EWA GIEYSZTOR, SARA GÓRNA, AGATA TRAFALSKA, DAWID SELWA.
  Przegl.Hipoter. 2017 nr 1(18) s.17-20, ryc. bibliogr. 11 poz. streszcz. Summ
 4. Badania opinii dotyczącej eutanazji i aborcji wśród studentów w porównaniu z osobami po 60. roku życia na Dolnym Śląsku(Opinionresearch on euthanasia and abortion in students compared to people over 60 years of age in Lower Silesia). [AUT.] ANNA MARIA CHOIŃSKA,LUDWIKA SADOWSKA, BOŻENA BARTOSIK, HENRYK FILIPOWSKI, WIKTORIA RYTWIŃSKA, ALEKSANDRA PRYK, MAGDALENA PORĘBSKA,