przyjmuje:
 • wtorki
 • czwartki
kontakt:

tel.: 793771163

 • Psycholog dziecięcy

Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami nad:

 • wzmacnianiem kompetencji emocjonalno-społecznych
 • rozwijaniem poczucia własnej wartości
 • niską samooceną i stanami lękowymi
 • zaburzeniami odżywiania
 • opóźnieniem psychoruchowym
 • ustalaniem przyczyn zachowań niepożądanych u dzieci
 • pracą nad jakością komunikacji w rodzinie
 • udzielaniem wsparcia rodzicom w procesie wychowawczym oraz sytuacjach około rozwodowych
 • wspomaganiem rozwoju dzieci ze Spektrum Autyzmu

Mam głębokie zrozumienie każdej sytuacji oraz emocji z nią związanych. Wiem też, że zmaganie się z problemami może być doświadczeniem izolującym. Ważne dla mnie jest aby każdy, kto przechodzi przez trudności i potrzebuje wsparcia, miał to z mojej strony zapewnione.

Kursy i szkolenia

 • VB-MAPP- ocena kamieni milowych dziecka i planowanie terapii dla dzieci z autyzmem oraz zaburzeniami mowy .
 • Trener TUS II stopień dla dzieci ze Spektrum Autyzmu.
 • Trener TUS I stopień
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • Trudne zachowania u dzieci z autyzmem-podstawy teoretyczne, specyfika trudnych zachowań, sposoby niwelowanie trudnych zachowań, współpraca z rodzicami.
 • Autyzm i Zespół Aspergera- diagnoza i terapia.
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP do diagnozy dzieci w wieku 1 m.ż do 9 r.ż.