Przyjmuje w:
 • poniedziałki
 • środy

kontakt:

tel.: 607409477

 • logopeda
 • nauczyciel mianowany (edukacja przedszkolna),
 • pedagog ze specjalnością: poradnictwo,
 • terapeuta ręki,
 • trener grafomotoryki.

Pracuje z dziećmi:

 • prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną, zajmuje się m.in.: dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, afazją, dysleksją,
Kursy i szkolenia:
 • KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego. Standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m ż do 9 r ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci. Kurs organizowany przez Stowarzyszenie Familandia.
 •  „Sygmatyzm właściwy”. Kurs organizowany przez Stowarzyszenie Familandia
 • „Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci – aspekt logopedyczny. Kurs organizowany przez Fundację Promyk Słońca.
 • „Skuteczna diagnoza i terapia afazji rozwojowej. Warsztat praktyczny”. Szkolenie przez: Praktyka Specjalistyczna WWR Dagmara Kalczyńska.
 • „Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD”. Kurs organizowany przez: ASTO Ośrodek Edukacyjny.
 • Trener Grafomotoryki. Umiejętność w zakresie prowadzenia treningów grafomotoryki dzieci i młodzieży, w tym Indywidualnego Kinestetycznego Treningu Pisania. Kurs organizowany przez: ProCentrum.
 • „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej dla wychowawców przedszkoli, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic szkolnych”.
  2018 Szkolenie: Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu”.
  Organizator: Agnieszka Zienkiewicz,2018 Szkolenie „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza-terapia-masaż”. Uzyskanie tytułu: Terapeuta Ręki. Kurs organizowany przez: ProCentrum.
 • Szkolenie „Metoda Ruchu Rozwijającego, kurs podstawowy stopnia I w zakresie Ruch Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne w wymiarze 18 godzin”. Organizator: EDUCO.
 •  „Metoda Batii Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”. Stowarzyszenie Familandia
 • Szkolenie organizowane przez Fundację Kolegium Tutorów „Porozumienie Bez Przemocy (NVC), realizacja programu Sen Żyrafy”.
 • „Metody Aktywnego nauczania i rozwijania twórczej aktywności przedszkolaka”. Szkolenie organizowane przez Asystent Centrum Edukacyjne.
 • „Pedagogika Marii Montessori” w wymiarze 25 godzin. Organizator: Fundacja Promyk Słońca.