przyjmuje:
 • środy
kontakt:

tel.: 503329689

 • Pedagog specjalny
 • Logopeda kliniczny
 • Teraoeuta Integracji Sensorycznej

 

Pracuje z pacjentami odd pierwszego roku życia do nastolatka:

 • pacjentami z rzadkimi zespołami wad wrodzonych,
 • ze spectrum autyzmu,
 • zespołem Aspergera,
 • zespołem Downa
Kursy i szkolenia:
 • Metoda Integracji Sensorycznej I i II stopnia,
 • Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD,
 • Integracja Bilateralna – program indywidualny,
 • Arteterapia sensoryczno-motoryczna poziom I,
 • Terapia ręki I i II stopień,
 • Kinesiotaping w logopedii
 • Terapeuta MNRI ® Integracji odruchów wg koncepcji dr Masgutowej w treningu:
 • Terapia Neurotaktylna I i II stopieo,
 • Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych
 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych I i II stopieo,
 • Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych.