Przyjmuje w:
 • czwartki
kontakt:

tel.: 607999956

 • pedagog specjalny
 • logopeda
 • trener treningu umiejętności społecznych TUS
 • terapeuta ręki

Pracuje z dziećmi z normą oraz :

 • z autyzmem oraz ze sprzężeniami,
Kursy i szkolenia:
 • Trener Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera, st. I i II
 • Teoria umysłu – jak uczyć dzieci ze spektrum autyzmu czytania umysłu
 • Szkolenie PECS – poziom 1
 • Wspieranie rozwoju komunikacji osób ze spektrum autyzmu
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) – st. I i II
 • Trzystopniowe szkolenie z zakresu Terapii Ręki
 • Szkolenie HANDLE – kurs I i II stopnia
 • Szkolenie „Twoja postawa wobec osoby z autyzmem kluczem do skuteczności w pracy i radzenia sobie z trudnymi zachowaniami”
 •  Kurs doskonalący I stopnia pt. Metoda Dobrego Startu prowadzony przez prof. M. Bogdanowicz
 •  Kurs doskonalący I stopnia Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne prowadzony przez prof. M. Bogdanowicz
 • Kurs „Tłumacza – przewodnika osób głuchoniewidomych”