Przyjmuje w:

piątki

kontakt:

tel.: 518662080

 • logopeda
 • neurologopeda kliniczny,
 • pedagog
 • terapeuta Ręki

Pracuje z dziećmi i dorosłymi:

 • prowadzi diagnozę i terapię m.in.: dyslalia, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia mowy o typie afazji, afazja
Kursy i szkolenia:
 • Masaż Shantala dla dziecka. Organizator CNSR, grudzień 2020
 • KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego. Standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m ż do 9 r ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci. Kurs organizowany przez Stowarzyszenie Familandia.
 • Terapia ręki – jako element pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu” – Fundacja „Promyk Słońca”, Wrocław
 • Opóźniony Rozwój Mowy- prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne- zorganizowany przez Forum Media Polska- Wrocław
 • Kurs z udzielania pierwszej pomocy zorganizowany przez Maltańską Służbę Medyczną.
 • „ Profilaktyka i rehabilitacja narządu głosu” organizowany przez Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
 • Dzieci z Zespołem Downa w szkole ogólnej, szkolenie dla nauczycieli- wrzesień 2012,
 • Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu, styczeń 2021,
 • Wczesne objawy spektrum autyzmu, sierpień 2021,
 • Certyfikowany terapeuta miofunkcjonalny. Terapia MFT 9-99 sTArs wg A.Kittel, luty 2019,
 • Opóźniony Rozwój Mowy- prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne. Forum Media Polska- Wrocław- 13.06.2014 r.,
 • Profilaktyka i rehabilitacja narządu głosu, organizowany przez Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, kwiecień – maj – 2012 r.
 • Przygotowanie do pełnienia funkcji wychowawcy placówki wypoczynku dzieci i młodzieży” zorganizowany przez Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców, ul. Worcella 18, Wrocław

Warsztaty:

 •  „ Słowo daje moc, czyli o sztuce doceniania”
 • „Jak skutecznie wyznaczać granice dzieciom”
 • „Zabawy logopedyczne drogą do bliskości z dzieckiem”
 •  „ Zbuntowane dzieci- jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami naszych pociech?”
 • udział w webinarze logopedycznym „Mioterapia z Gryziem cz.2 pozycja spoczynkowa”
 • Trening Słuchowy Magdaleny Krawczun – zabawy logorytmiczne

Wykłady:

 • Wykłady z Okazji Światowego dnia Autyzmu, Centrum Terapii „PROMITIS”, Wrocław, 31.03.2015 r
 • „ Dorastąjące dzieci. Jak z nimi wytrzymać i nie zwariować?” 30.08.2014 r., Forum Rodziny.
 • „Integracja Sensoryczna a rozwój mowy dziecka”- maj 2016, Forum Rodziny.