mgr Ilona Gąsiorowska

Przyjmuje w:

obecnie nie przyjmuje

kontakt:

tel.: 518662080

 • logopeda
 • neurologopeda kliniczny,
 • pedagog
 • terapeuta Ręki

Pracuje z dziećmi i dorosłymi:

 • prowadzi diagnozę i terapię m.in.: dyslalia, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia mowy o typie afazji, afazja
Kursy i szkolenia:
 • KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego. Standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m ż do 9 r ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci. Kurs organizowany przez Stowarzyszenie Familandia.
 • kurs: Terapia ręki – jako element pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu” – Fundacja „Promyk Słońca”, Wrocław
 • kurs: Opóźniony Rozwój Mowy- prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne- zorganizowany przez Forum Media Polska- Wrocław
 • Kurs z udzielania pierwszej pomocy zorganizowany przez Maltańską Służbę Medyczną.
 • Kurs: „ Profilaktyka i rehabilitacja narządu głosu” organizowany przez Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
 • Dzieci z Zespołem Downa w szkole ogólnej, szkolenie dla nauczycieli- wrzesień 2012,
 • Kurs: „Przygotowanie do pełnienia funkcji wychowawcy placówki wypoczynku dzieci i młodzieży”
 • warsztat : „ Słowo daje moc, czyli o sztuce doceniania”
 • warsztat: „Jak skutecznie wyznaczać granice dzieciom”
 • warsztat: „Zabawy logopedyczne drogą do bliskości z dzieckiem”
 • warsztat: „ Zbuntowane dzieci- jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami naszych pociech?”