Przyjmuje w:
 • wtorek
 • środa
 • czwartek
kontakt:

tel.: 697456725

 • logopeda kliniczny,
 • neurologopeda kliniczny,
 • terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej,
 • pedagog

Pracuje z:

 • niemowlętami i małymi dziećmi, które jeszcze nie mówią lub mówią w tzw. „swoim języku” oraz takimi, które doświadczają frustracji podczas prób komunikacji z otoczeniem.
 • diagnozuje Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego,
 • prowadzi systematyczne terapie oraz konsultacje jednorazowe dotyczące rozwoju mowy niemowląt, dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym.

 

Kursy i szkolenia:
 • Konferencja GOOD FOOD 2019 Zaburzenia odżywiania dzieci, Wrocław
 • Wczesna ocena oralno-motorycznych zaburzeń karmienia dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodka i neonatologii, prowadząca dr M.Szmaj, Gdańsk
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych, prowadząca dr hab. M.Korendo, Wrocław
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego -KORP, prowadząca mgr A.Bogacz-Rybak, Wrocław
 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna, ControlLife, Wrocław
 • Diagnoza i terapia niedokształcenia mowy o typie afazji. Karty Oceny Języka
 • Dziecka Afatycznego – KOJD-AFA narzędzie do oceny jakościowej i planowania terapii, prowadzące: mgr A.Paluch, mgr E. Drewniak-Wołosz, Kraków
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym, prowadząca mgr M.Baj-Lider, Poznań
 • Warsztat komunikacji empatycznej, Pozytywne relacje, M. Żółtaszek, Wrocław
 • Integracja odruchów ustno-twarzowych (MNRI) poziom 1, prowadząca mgr J.Kowalewska, Wrocław
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, prowadzący dr hab. Z.Orłowska-Popek, Wrocław
 • Terapia neurobiologiczna, prof. J.Cieszyńska, Kraków
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii, moduł I, prowadzący dr A. Łada, Katowice
 • Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci- aspekt logopedyczny, prowadzący mgr I. Brzozowska -Misiewicz, Wrocław
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, prowadzący dr M. Geherke, Wrocław
 • Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania, prowadzący mgr K. Sedivy, Kraków
 • Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, Wrocław
 • Kurs Porozumienia bez Przemocy, prowadzący A. Pawlik, Wrocław
 • EEG-Biofeedback I stopnia, prowadzący dr I. Martynowa, Wrocław
 • 2012 Krok po kroku sięgniemy obłoków- wczesna interwencja, leczenie, rehabilitacja, edukacja i co dalej? moderator dr T. Kaczan, Oława
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju, prowadzący mgr P. Pfegel, Wrocław
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji R.Castillo Moralesa, prowadzący dr T. Kaczan, Wrocław