Przyjmuje w:
 • poniedziałek
 • wtorek
 • piątek (opcjonalnie)
kontakt:

tel.: 666042602

 • logopeda ogólny,
 • neurologopeda kliniczny,
 • filolog polski
 •  pedagog specjalny,

 

Pracuje z dziećmi  od 3 r. ż.:

 • Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną, zajmuje się m.in.: dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, afazją,
 • prowadzi zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w nauce (czytanie, pisanie, liczenie itd)

 

Kursy i szkolenia:
 • Afazja – diagnoza i terapia. Prowadzący: prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska, Wrocław
 •  Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej. Prowadzący: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz, Wrocław
 • Logorytmika – ruch słuch słowo. Prowadzący: Ewa Bombol, Wrocław
 • Stymulowanie Komunikacji w autyzmie – od zabawy do dialogu. Prowadzący: Renata Gołębiowska