Przyjmuje w:
 • piątki
kontakt:

tel.: 790651001

 • specjalista Wczesnego Wielospecjalistycznego Wspomagania Rozwoju
 • diagnosta, terapeuta SI
 • diagnosta, terapeuta IB
 • pedagog specjalny
 • terapeuta zajęciowy
 • pedagog
 • nauczyciel wspomagający

Pracuje z:

 • dziećmi od 3 r.ż
Kursy i szkolenia:
 • Terapia Taktylna wg Metody Swietłany Masgutowej;
 • Terapia Ustno-Twarzowa,
 • Ergoterapia w Pediatrii,
 • Terapia ręki i jej wpływ na rozwój psychomotoryczny dziecka z zaburzeniami w rozwoju;
 • Kurs bilateralny integracji z zakresu teorii diagnostyki i treningu  dziecka z problemami w obrębie współpracy i koordynacji bilateralnej ciała wg Sheila Dobie OBE;
 • Terapia ręki z zaburzeniami motoryki małej 1-go i 2-go stopnia – Procentrum Wrocław
 • Warsztaty z Integracji Sensorycznej w Gabinecie Terapii Dziecięcej „Kubuś” w Grodzisku Mazowieckim prowadząca A. Samuś