Przyjmuje w:
 • poniedziałki
kontakt:

tel.: 790526693

 • logopeda
 • terapeuta ręki
 • polonista
 • nauczyciel akademicki

Pracuje z dziećmi, od 3 r, a także z osobami dorosłymi:

 • Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną, zajmuje się m.in.: dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, afazją, dysleksją i emisją głosu

 

Kursy i szkolenia:
 • 2019 Wywołanie i utrwalanie głosek. Prowadząca: Agata Gładowicz-Bojarska
 • 2019 Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza- terapia-masaż. Prowadząca: Katarzyna Gromelska.
 • 2019 Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący). Prowadząca: Sylwia Zasada
 • 2018 Wczesna interwencja logopedyczna. Prowadząca: dr Mira Rządzka
 • 2018 Terapia logopedyczna dziecka z wadą słuchu. Prowadząca: Ewa Kwaśniok.
 • 2018 Emisja głosu w pracy nauczyciela
 • 2017 Bajkoterapia
 • 2015 Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem. Prowadząca: Sylwia Armijak.
 • 2015 Bilingwizm. Prowadząca: Katarzyna Czyżycka.

 

Wybrane publikacje:
 • „Wolna rozmowa jako ważny aspekt diagnozy i terapii osób z afazją”, w: „Biuletyn logopedyczny”, nr 32, 2018
 • „Emisja i higiena głosu. Podstawy dla osób posługujących się głosem zawodowo, w: „Logopedia Damsko-Męska”, 2018