Przyjmuje w:
 • wtorki
 • środy
 • czwartki
kontakt:

tel.: 600260807

 • neurologopeda
 • logopeda mianowany
 • terapeuta ręki
 • polonista

Pracuje z:

 • dziećmi – diagnoza i terapia logopedyczną m.in.: dyslalia, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia mowy o typie afazji,

Współpracuje :

 • z placówkami – zajęcia grupowe profilaktyczne wspierające rozwój mowy (logorytmika)

 

Kursy i szkolenia:
 • kurs metody psychostymulacyjnej „Dyna Lingua M.S”
 • warsztaty szkoleniowe „Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce”
 • Skuteczne metody pracy logopedycznej – dr Iwony Michalak Widera
 • Opóźniający się rozwój mowy – dr Iwona Michalak Widera
 • KORP – Karty Oceny rozwoju Psychoruchowego 1-9 r.ż
 • KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka
 • Niemowlak u logopedy. Diagnoza , zabawa i wczesna stymulacja – dr Marzena Machoś
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi ! Od czego zacząć  Diagnoza i trening umiejętności bazowych komunikacyjnych – dr Marzena Machoś
 • Mutyzm wybiórczy –  skuteczne metody terapii – mgr Maria Bystrzanowska
 • Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym – mgr Marta Baj Lider
 • Diagnostyka ii mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt – nowe podejście – dr Mirosława Rządzka
 • Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Diagnoza, metody terapii – dr Mira Rządzka
 •  Alternatywne i Wspomagające Sposoby Porozumiewania się (AAC) – poziom podstawowy i zaawansowany organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania
 • Wspomaganie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z niepełnosprawnością) w szkole – zasady konstruowania IPETu – Euro- Szkolenia
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów Sally Goddard
 • Emisja głosu – DODN Wrocław;
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej – ProCentrum
 • Logorytmika – Ruch, słuch, słowo – Procenrum
 • Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1 i 2 roku życia wg. koncepcji In Antra Act Plus – dr n med. Sabina Nantke
 • Ankyloglossia u noworodków i niemowląt – dr Mirosława Rządzka
 • Konferencja GOOD FOOD Zaburzenia odżywania u dzieci – Artesi