przyjmuje:
 • czwartek
 • wg. potrzeb po uprzednim kontakcie telefonicznym
kontakt:

tel.: 666691377

 • muzykoterapeuta
 • arteterapeuta
 • oligofrenopedagog
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolna i przedszkolna

 

Pracuje z:

 • z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności intelektualnej
  – autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa oraz ze sprzężeniami
 • z trudnościami emocjonalnymi, niską samooceną, nieśmiałością, zaburzeniami lękowymi
 • z nadpobudliwością psychoruchową
 • z afazją
 • z dysleksją
Kursy i szkolenia:
 • Studia II-stopnia: Pedagogika, specjalność: Pedagogika zdrowia z arteterapią
 • Studia Podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • Studia Podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Wstęp do Muzykoterapii Integralnej
 • Muzykoterapia Integralna – II stopień
 • Muzykoterapia Integralna – III stopień
 • Terapia i Arteterapia Ręki i Stopy
 • Wstęp do Sensoplastyki®
 • II Konferencja Naukowa „Afazja rozwojowa – droga przez diagnozę, terapię i edukację ku wyrównaniu szans”
 • Konferencja szkoleniowa „Uczę dziecko z dysleksją – skuteczne metody pracy dydaktycznej i wychowawczej”
 • Szkolenie „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną”