Zespół – Renata Deręgowska

Kontakt:

tel: 579 600 093 

e-mail:
renata.deregowska@krainamowy.pl

Renata Deręgowska

 • Logopeda – stopień mianowany
 • Neurologopeda
 • Nauczycielka Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Nauczycielka Języka Polskiego
 • Terapeuta ręki
 • Terapeuta AAC

 

Ukończone kursy i szkolenia:

 • kurs metody psychostymulacyjnej „Dyna Lingua M.S”
 • warsztaty szkoleniowe „Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce”
 • szkolenie „Skuteczne metody pracy logopedycznej” – dr Iwony Michalak Widera
 • szkolenie „Opóźniający się rozwój mowy” – dr Iwona Michalak Widera
 • szkolenia „Alternatywne i Wspomagające Sposoby Porozumiewania się (AAC) – poziom podstawowy i zaawansowany organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez słów”
 • warsztaty „Kształcenie słuchu fonematycznego u dzieci sześcioletnich – ćwiczenia oparte na uczeniu się polisensorycznym”
 • szkolenie „Wspomaganie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z niepełnosprawnością) w szkole – zasady konstruowania IPETu” – Euro- Szkolenia
 • szkolenie dla nauczycieli „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów Sally Goddard”
 • szkolenie „Emisja głosu” – DODN Wrocław;
 • szkolenie „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej” – ProCentrum