Cennik
Terapia Logopedyczna
Diagnoza 45-60 min
150 zł
30 min.
90 zł
45 min.
120 zł
Opinia, diagnoza na piśmie
80 zł
Wczesna interwencja logopedyczna, 0 - 3 lat
Konsultacja 60 min.
150 zł
Diagnoza noworodków i niemowląt
160 zł
Diagnoza KORP
350 zł
Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego (2-3 spotkania)
Terapia po diagnozie 45 min.
120 zł
Integracja Sensoryczna
Diagnoza
125 zł
cena za1 z 4 spotkań (w tym jedno podsumowujące diagnozę)
Diagnoza SI na piśmie
120 zł
dokument po odbytych 3 spotkaniach diagnostycznych
Konsultacja jednorazowa
150 zł
z opisem i zaleceniami
Terapia 50 min.
140 zł
Psycholog
50 min
140 zł
spotkanie indywidualne
60 min
160 zł
terapia par
Psycholog dziecięcy
Pierwsze spotkanie
150 zł
Terapia
130 zł
Fizjoterapia
Pierwsze spotkanie konsultacyjne
170 zł
Zajęcia fizjoterapeutyczne
150 zł
Fizjoterapia uroginekologiczna
150 zł
55 min
Kinesjotaping
60 zł
30 min
Fizjoterapia - wady postawy/skolioza
Pierwsza wizyta
140 zł
Zajęcia 45 min
140 zł
Pedagog specjalny/Muzykoterapia
Konsultacja 60 min
140 zł
Terapia pedagogiczna 50 min
110 zł
Muzykoterapia 50 min
110 zł
Relaksacje indywidualne
130 zł
masaż misami
Muzyczne koncerty relaksacyjne
50 zł
Przy zebraniu grupy 6-8 os
Zajęcia muzyczne dla niemowląt
30 zł
Przy zebraniu grupy 4 os
Pedagog - zajęcia korekcyjno/kompensacyjne
Diagnoza
150 zł
Konsultacja 30-45 min.
120 zł
Terapia 45 min.
90 zł
TUS - 75 min.
80 zł
cena za osobę, min 3 - 4 os (zajęcia co tydzień przez 3 miesiące)
Terapia ręki
120 zł
Psychodietetyk
Konsultacja 60-90 min.
200 zł
Terapia 60 min.
150zł