Cennik
Terapia Logopedyczna
Diagnoza 45-60 min
130 zł
30 min.
80 zł
45 min.
100 zł
Opinia, diagnoza na piśmie
70 zł
Wczesna interwencja logopedyczna, 0 - 3 lat
Konsultacja 60 min.
140 zł
Diagnoza noworodków i niemowląt
160 zł
Diagnoza KORP
320 zł
Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego (2-3 spotkania)
Terapia po diagnozie 45 min.
105 zł
Integracja Sensoryczna
Diagnoza
115 zł
cena za1 z 4 spotkań (w tym jedno podsumowujące diagnozę)
Diagnoza SI na piśmie
100 zł
dokument po odbytych 3 spotkaniach diagnostycznych
Konsultacja jednorazowa
150 zł
z opisem i zaleceniami
Terapia 50 min.
130 zł
Psycholog
50 min
130 zł
spotkanie indywidualne
60 min
150 zł
terapia par
Psycholog dziecięcy
Pierwsze spotkanie
140 zł
Terapia
120 zł
Fizjoterapia
Pierwsze spotkanie konsultacyjne
160 zł
Zajęcia fizjoterapeutyczne
140 zł
Kinesjotaping
50 zł
30 min
Fizjoterapia - wady postawy/skolioza
Pierwsza wizyta
130 zł
Zajęcia 45 min
130 zł
Neuroflow
Diagnoza Neuroflow z zaleceniami
360 zł
1,5 h
Wizyta kontrolna w terapii Neuroflow
250 zł
Konsultacja w kierunku APD
150 zł
Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego
Pedagog specjalny/Muzykoterapia
Konsultacja 60 min
130 zł
Terapia pedagogiczna 45 min
100 zł
Muzykoterapia 45 min
100 zł
Relaksacje indywidualne
120 zł
masaż misami
Muzyczne koncerty relaksacyjne
45 zł
Przy zebraniu grupy 6-8 os
Pedagog - zajęcia korekcyjno/kompensacyjne
Diagnoza
130 zł
Konsultacja 30-45 min.
100 zł
Terapia 45 min.
90 zł
TUS - 75 min.
80 zł
cena za osobę, min 3 - 4 os (zajęcia co tydzień przez 3 miesiące)
Terapia ręki
110 zł
Psychodietetyk
Konsultacja 60-90 min.
180 zł
Terapia 60 min.
140 zł