Cennik
Terapia Logopedyczna
Diagnoza 45-60 min
160 zł
30 min.
100 zł
45 min.
140 zł
Opinia, diagnoza na piśmie
100 zł
Terapia neurologopedyczna w oparciu o Koncepcję Castillo Moralesa® - mgr Anna Olejarz
Terapia 50 min
200 zł
Wczesna interwencja logopedyczna, 0 - 3 lat
Diagnoza noworodków i niemowląt
170 zł
Terapia po diagnozie 45 min.
140 zł
Integracja Sensoryczna
Diagnoza
150 zł
cena za1 z 4 spotkań (w tym jedno podsumowujące diagnozę)
Diagnoza SI na piśmie
140 zł
dokument po odbytych 3 spotkaniach diagnostycznych
Konsultacja jednorazowa
170 zł
z opisem i zaleceniami
Terapia 50 min
150 zł
Konsultacja u mgr Anny Olejarz
250 zł
Terapia Czaszkowo-Krzyżowa
Terapia 60 min
150 zł
Terapia ręki
Terapia 50 min
150 zł
Pedagog specjalny - zajęcia korekcyjno/kompensacyjne
Konsultacja
170 zł
pierwsze spotkanie z rodzicem
Terapia 60 min
150 zł
w tym 45 z dzieckiem
Terapia z elementami MNRI®️
120 zł
Terapia Biofeedback
Terapia 60 min
140 zł
Psycholog dziecięcy
Pierwsze spotkanie
180 zł
Terapia
150 zł
Opinia na piśmie
300 zł
Zaświadczenie o uczestniczeniu w terapii
bezpłatnie
Fizjoterapia
Pierwsze spotkanie konsultacyjne
190 zł
Zajęcia fizjoterapeutyczne
160 zł
Fizjoterapia uroginekologiczna
160 zł
55 min
Kinesjotaping
40- 60 zł
30 min
Fizjoterapia - wady postawy/skolioza
Pierwsza wizyta
150 zł
Zajęcia 45 min
150 zł
Muzykoterapia
Muzykoterapia 50 min
120 zł
Relaksacje indywidualne
140 zł
masaż misami
Muzyczne koncerty relaksacyjne
50 zł
Przy zebraniu grupy 6-8 os
Zajęcia muzyczne dla niemowląt
40 zł
Przy zebraniu grupy 4 os
Psychodietetyk
Konsultacja 60-90 min.
200 zł
Terapia 60 min.
150zł