przyjmuje:
 • poniedziałek
 • środa
kontakt:

tel.: 696 084 585

 • dr nauk o kulturze fizycznej
 • mgr fizjoterapii
 • certyfikowany terapeuta między innymi metody NDT Bobath
 • instruktor pływania i pływania osób niepełnosprawnych
 • autorka i współautorka publikacji naukowych z zakresu fizjoterapii pediatrycznej
 • uczestniczka wielu konferencji, warsztatów i szkoleń poświęconym problemom fizjoterapii w pediatrii

 

Pracuje z niemowlętami i dziećmi:

 • z asymetrią ułożeniową i funkcjonalna, zaburzeniami napięcia mięśniowego, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
 •  ocena rozwoju psychoruchowego, instruktaż prawidłowej pielęgnacji
 • niemowlętami przedwcześnie urodzonymi ze zdiagnozowanymi zespołami genetycznymi i chorobami metabolicznymi
 • z chorobami układu nerwowego: mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa, zanik mięśni i inne choroby nerwowo mięśniowe, stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne
Kursy i szkolenia:
 • Metoda NDT-Bobath
 • Diagnostyka metodą Prechtla
 • Trójpłaszczyznowa Manualna Terapia Stóp
 •  PNF podstawowy
 • Kinesiology Taping
 • Diagnostyka i Terapia Dziecka Ryzyka
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa”
 • Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz
 • Terapia tkanek miękkich – moduł mięśniowo – powięziowe rozluźnianie
 • Using gait analisis to create proper orthopedic equipment, kinematic and segmental koncept” – warsztaty terapeutyczne
 • Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci do 1 r.ż. – warsztaty terapeutyczne
 • Historia i założenia podejścia NDT Bobath, przykład badania i leczenia dziecka, szkolenie
 • Kinesiology Taping w fizjoterapii nerwu twarzowego”, szkolenie
 • Cranio Sacral Therapy – warsztaty terapeutyczne
 • Seminarium informacyjnym z metody Castillo Moralesa