przyjmuje:
 • poniedziałek
 • środa
kontakt:

tel.: 604113705

 • Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
 • Pedagog szkolny i rodzinny
 • Terapeuta pedagogiczny
 • Terapeuta ręki
 • Trener umiejętności społecznych (TUS)
 • Trener zastępowania agresji PEACE ART
 • Mediator w sprawach nieletnich i karnych
 • Nauczyciel akademicki

Pracuje z:

 • dzieckiem przejawiającym trudności w nabywaniu umiejętności szkolnych (dysharmonie rozwojowe, ryzyko dysleksji, specyficzne trudności szkolne: dysleksja, dysortografia, dysgrafia; zaburzenia przetwarzania słuchowego, zaburzenia uwagi i koncentracji, obniżony poziom motywacji);
 • dzieckiem przejawiającym trudności w zachowaniu i emocjach;
 • grupą dzieci chcących podnieść swoje umiejętności społeczne, w tym rozwinąć komunikację opartą na aktywnym słuchaniu, rozumieniu wzajemnych potrzeb i intencji;
 • rodzicami/opiekunami, którzy poszukują wsparcia w radzeniu sobie z wyzwaniami wychowawczymi swojego dziecka.
Kursy i szkolenia:
 • Terapia pedagogiczna „Promyk Słońca” we Wrocławiu
 • Trening umiejętności społecznych (TUS) – „Promyk Słońca” we Wrocławiu
 • Terapia ręki – „Promyk Słońca” we Wrocławiu
 • Mediator – Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego we Wrocławiu
 • Szkolenie PEACE ART – Center for Anty-bulling & Anty-violence;
 • Metody aktywizujące w pracy z dziećmi – Centrum Diagnozy „ISTMUS”
 • Dziecko ze spectrum autyzmu w przedszkolu – „Self”
 • Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – ORE w Warszawie
Wybrane publikacje:
 • Kurzynoga M., Dom dziecka – instytucja totalna czy wspierająca? [w:] Badora S., Róg A., Zięba-Kołodziej B., Pedagogika opiekuńcza w poszukiwaniu rozwiązań teoretycznych i praktycznych, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2014
 • Kurzynoga M., Heterotopia domu dziecka, czyli o miejscu bez miejsca, ”Teraźniejszość -Człowiek-Edukacja” 2012, 4/60
 • Kurzynoga M., Konspekty zajęć terapeutycznych [w:] Abraszewska M., Gębicka-Zdanowicz M., Terapia przez zabawę, Oficyna Wydawnicza „Atut” Wrocław 2010,
 • Kurzynoga M., Namysł nad nowym wymiarem dzieciństwa, Oblicza Edukacji”, 2009.