przyjmuje:
 • piątki
 • soboty
kontakt:

tel.: 669837869

 • Psycholog dziecięcy

 

Pracuję z dziećmi:

 • z trudnościami emocjonalnymi (m. in. z nadmiernym lękiem, smutkiem, złością)
 • z zaniżoną samooceną
 • przejawiającymi zachowania agresywne
 • mającymi problemy w budowaniu relacji z rówieśnikami
 • z zaburzeniami neurorozwojowymi
 • z opóźnionym rozwojem psychoruchowym i poznawczym (obniżonym IQ)
  w sytuacji kryzysowej (m. in. w sytuacji straty, rozwodu, dużej życiowej zmiany)


  Wspieram rodziców:
 • doświadczających trudności wychowawczych
 • którym zależy na poprawie relacji i komunikacji z własnym dzieckiem
 • którzy przygotowują się do rozstania i chcą w jak najłagodniejszy sposób przeprowadzić dziecko przez ten proces
 • którzy niepokoją się zachowaniami lub rozwojem dziecka i chcą to sprawdzić


  Najważniejsze ukończone kursy i szkolenia:
 • „Studium Terapii Rodzin”, DCP Wrocław
 • Roczny „Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt” , IIPG Kraków
 • „Praca z nastolatkiem z niską samooceną”, Poza Schematami, Warszawa
 • „Trudne zachowania – pozytywne podejście” – poziom II, Promyk Słońca
 • „Trudne zachowania – pozytywne podejście” – poziom I, Promyk Słońca
 • „Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi – trening samokontroli, rozwoju emocjonalno-społecznego, umiejętności szkolnych”, DCP,
 • „Przeciwdziałanie przemocy i agresji  – Trening Zastępowania Agresji”, DCP
 • „Masz szlaban! O rozsądnym stawianiu granic”, CIRS Wrocław
 • „Terapia systemowa – dziecko i rodzina w konflikcie okołorozwodowym”, DCP
 • „Psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami psychosomatycznymi”, Polski Instytut Ericksonowski, Wrocław
 • „Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży”, DCP
 • „Zaburzenia więzi u dzieci. RAD. Diagnoza, terapia i wsparcie psychologiczne” DCP
 • „Integracja Funkcji Wykonawczych”, Promyk Słońca
 • „Wczesne  Wspomaganie  Rozwoju  Dziecka Niepełnosprawnego”, Psychologia w Szkole