przyjmuje:
  • czwartki
kontakt:

tel.: 507876251

  • Pedagog specjalny
  • Trener EEG – Biofeedback
  • Pedagog specjalny w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu, w tym z
    zespołem Aspergera

Pracuje z pacjentami odd pierwszego roku życia do nastolatka:

Neurobiofeedback – z dziećmi ( od 6 roku życia ) i młodzieżą z
• trudnościami emocjonalnymi,
• trudnościami w koncentracji uwagi,
• stanami lękowymi,
• nadpobudliwością psychoruchowej

Terapii pedagogicznej – z dziećmi klas I – III
◦ wspomaganie nauki czytania i pisania,
◦ praca z dziećmi z trudnościami w nauce matematyki
◦ wsparcie edukacyjne dzieci z dysleksją, dyskalkulią., dysortografią

Studia, kursy, szkolenia:
• studia I stopnia w zakresie Pedagogiki – specjalność edukacja wczesnoszkolna
• studia II stopnia „Nauczanie o przyrodzie”
• studia II stopnia „Pedagogika specjalna: wspomaganie rozwoju i edukacji osób z autyzmem, w
tym z zespołem Aspergera”
• Kurs kwalifikacyjny „Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji”
• Kurs kwalifikacyjny „EEG- Biofeedback I stopnia”
• Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej
• Szkolenie „Nowoczesne metody nauczania matematyki w edukacji wczesnoszkolnej”
• Szkolenie „ Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole”
• Szkolenie „Koncepcja 5 umysłów przyszłości w edukacyjnej rzeczywistości”
• Szkolenie „Uczeń z dysleksją w rzeczywistości szkolnej”

Publikacje:
1. „Przykładowy rozkład materiału nauczania całościowego dla klasy pierwszej”, 1993r.;

2. „Monografia Szkoły Podstawowej Nr 9 w Brzegu”, 1996r.;

3. „ Zastosowanie operacyjnych celów w kształceniu wczesnoszkolnym” w: Cele kształcenia w edukacji szkolnej pod redakcją Wł. Puśleckiego, 1999r.;

4. „Samokontrola i samoocena w kształceniu zintegrowanym”, w: Pedagogika UO, 2003r;

5. „Ortografia w wybranych programach nauczania kształcenia zintegrowanego”, w: Kultura i edukacja 1/ 2004r;

6. „Dlaczego uczymy obywatelstwa” w: Ja wobec pedagogiki Celestyna Freineta. Wychowanie moralne i obywatelskie, 2006r.,

7. „Umysły przyszłości – edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania dla I etapu kształcenia” – (współautorstwo) ISBN 978-83-64038-11-2, 2013r.,

8. 25 scenariuszy zajęć edukacyjnych do programu „Umysły przyszłości – edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania dla I etapu kształcenia” –scenariusze zamieszczone pod adresem: http://umysly.edukacyjni.pl/pl/materialy_dydaktyczne/scenariusze/

9.Ścieżki edukacyjne (matematyczno- przyrodnicze) do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych:

W świecie Matelandii
Dbam o środowisko – jestem specjalistą
Inicjatywy uczniowskie zmieniają świat
„Skarby wokół nas” – mini gra terenowa
Ścieżki zamieszone zostały, jako materiały dydaktyczne dla szkół realizujących projekt
„Fascynujący świat nauki i technologii” pod adresem:
http://snit.rcre.opolskie.pl/info/index.php/dzialania/zajecia-pozalekcyjne