przyjmuje:
 • wg. indywidualnych potrzeb, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
kontakt:

tel.: 509751100

 • Psycholog dziecięcy

Pracuję z dziećmi i rodzicami:

 • sprawiającymi trudności wychowawcze z zaburzeniami rozwoju
 • z opóźnieniem psychoruchowym
 • z trudnościami emocjonalnymi
 • z niską samooceną
 • z zaburzeniami lękowymi
 • z mutyzmem wybiórczym
 • z nieśmiałością
 • z nadpobudliwością psychoruchową
 • z dziećmi w sytuacji kryzysowej ( rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby )
Kursy i szkolenia:
 • Studia podyplomowe „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka” Dolnośląska Szkoła Wyższa.
 • Podstawowy Kurs „Terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży”, Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
 • Kids’ Skills- Dam radę” – metoda Bena Furmana w pracy z dzieckiem i rodzicami, Laboratorium Edukacji i Terapii SR.
 • Szkolenie „Terapii ręki”, Acentrum.
 • Szkolenie „Trening umiejętności społecznych (TUS)”, Fundacja Pomoc Autyzm.
 • Szkolenie „Jak pracować z dziećmi z trudnymi zachowaniami”, Rodzinne Centrum Terapii i Edukacji.
 • Szkolenie z programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”, Centrum Pozytywnej Edukacji.
 • Szkolenie „Mutyzm wybiórczy”, Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku.
 • Szkolenie „Karty Oceny Zachowania i Emocji”, KomLogo.
 • Szkolenie „ Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego”, KomLogo.
 • Szkolenie „Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży”, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii.
 • Szkolenie „Rozwód, rozpad rodziny i strata – pomoc psychologiczna dziecku i rodzinie”, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii.
 • Kurs “Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa”, Fundacja Promyk Słońca
 • Konferencja „Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – pomoc psychologiczno-pedagogiczna, formy i metody pracy”, Fundacja Promyk Słońca.
 • Konferencja „Wokół zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Oławie.
 • Konferencja “Odsłony Seksuologiczne”, rozwój psychoseksualny od dzieciństwa do adolescencji, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.